Hem                  

 

 

 

 
 

 

 

 


senast uppdaterad
06-Dec-2015

EQ-painting

EQ-painting ger djup avslappning och läkning.
Och utveckling för ett meningsfullare liv

Med både linjen och färgen kan du snabbt nå djup avslappning där hjärnan

domineras av s.k. alfavågor. Det här tillståndet har en värdefull dubbeleffekt.
Dels ger det bättre mental vila och läkning än den djupaste sömn.
Dels flödar kreativiteten fritt och vi får våra bästa tankar och idéer.
Det är det som gör att vi kunnat utnyttja de skapande krafterna för att utveckla
redskap för en rad olika ändamål.

Det handlar inte om att lära sig konstnärens hantverk, utan om att få igång den
skapande processen inifrån oss själva. Sedan målar var och en utifrån sina
förutsättningar när de lär sig de olika redskapen. Det innebär att såväl
”du-som-inte-kan” som fritidskonstnärer har lika stort utbyte av EQ-painting

 


FÅNGA DAGEN!


Se möjligheterna
och inte hindren!