Hem                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


senast uppdaterad
06-Dec-2015

 

 

Hypnos

Flera gånger om dagen befinner du dig faktiskt helt naturligt i hypnos. Du gör det precis mellan vakenhet och sömn (både morgon och kväll). Hypnos är ett medvetandetillstånd, där man är fokuserad på en enda sak. I detta tillstånd är man djupt avslappnad, och samtidigt mycket koncentrerad, vilket gör att man under hypnos minns mycket bättre än i vaket tillstånd.

Under hypnos är också medvetandets kritiska granskning av information, mer eller mindre bortkopplad, vilket gör att man tar till sig information, utan att ifrågasätta Suggestioner som ges under hypnos, blir därför mycket verkningssamma,

Du avslöjar inga hemligheter eller säger saker du inte vill säga, det är egentligen du själv som utför hypnosen, hypnotisören är där för att vägleda dig.

Suggestionen accepteras okritiskt,
så länge de inte strider mot den egna etiken och moralen.

Alla människor befinner sig i hypnos varje dag, utan att veta om det.
När man läser en bra bok, eller tittar på en spännande film, är man helt fokuserad på boken respektive filmen, och glömmer bort omgivningen. Samma tillstånd hamnar man i när man dagdrömmer eller kör bil, och helt plötsligt upptäcker att man kört flera mil, utan att ha något minne av vägen.
Man befinner sig då i vardagshypnos.

Hypnos är sålunda ett mycket vanligt, och helt ofarligt tillstånd, och skulle det uppstå en akut situation, lämnar man spontant det hypnotiska tillståndet.
Eftersom man är medveten under hypnos, minns man också efteråt allt som sagts, såvida inte hypnotisören under hypnosen gett suggestioner att glömma det som sagts.
Detta är mycket likt meditation och andra former av trance. Man kan säga att all hypnos är självhypnos, och hypnotisörens roll är då att guida klienten in i självhypnos.

 Många tror att man är "borta", men det är snarare tvärt om, man upplever en skärpt känsla av att vara här och nu, (inga tankar som stör en.) Alla som själva vill det kan bli hypnotiserade, men det kan ta lite olika lång tid innan man når ett transtillstånd. Oftast går det snabbare när du varit i hypnos ett par gånger.

Det är alltså inget underligt med hypnos, tvärt om är det ett naturligt tillstånd.

Vi tänker omkring 60.000 tankar varje dag. Ungefär 57.000 av dem är samma som vi tänkte igår. De flesta av de beslut vi fattar tar vi alltså genom automatisk slentrian. För att förändra något behöver vi mer än ren viljestyrka. Vi behöver då påverka vårt undermedvetna. Eftersom hypnos är ett effektivt sätt att komma i kontakt med det undermedvetna, och du når målet snabbare med hypnos än med någon annan metod.

Ibland kan man få gå flera gånger till hypnotisören innan resultatet är uppnått.  Inget är för svårt eller löjligt för att kunna ändras, ingen fråga är dum. Det du lider av kanske kan verka som en bagatell i världen, men om det är en central del för just dig, i ditt liv, så ska du givetvis komma tillrätta med den. Alla är vi värda ett liv som de är nöjda med.

Hypnotisören har tystnadsplikt.
Under hypnos kommunicerar man direkt med klientens undermedvetna jag, där också alla hans problem finns rotade. De undermedvetna tankarna är mycket starkare än de medvetna tankarna
och det är därför det är så svårt att bryta ”dåliga” vanor.
För att bryta en dålig vana, måste man först byta ut det undermedvetna tankemönstret mot mera rationella och funktionella tankar, så att klientens medvetna och undermedvetna jag, strävar åt
samma håll. Detta åstadkommer man med att ge suggestioner under hypnos.

Hypnoscoaching är en behandlingsform, där man under hypnos ger suggestioner till klienten, för olika ändamål.

De vanligaste är:

Stärkande syfte
 • Självförtroende
 • Självaktning
 • Koncentration
 • Minnesförbättring
 • Tala offentligt

Inspirerande syfte

 • Sport
 • Dans
 • Musik
 • Konst

Beteendeförändring

 • Sluta röka
 • Viktproblem
 • Sömnlöshet
 • Fobier
 • Tvångsmässiga störningar som nagelbitning


Tillbaka

 

 


FÅNGA DAGEN!


Se möjligheterna
och inte hindren!