Hem                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


senast uppdaterad
06-Dec-2015

 

 

QI-terapi

ANALYS & KONSULTATION
Vi startar alltid med en hälsokonsultation för att försöka hitta orsaken till problemen,
en orsak som väldigt ofta finns i kroppens energisystem (meridiansystemet).
Vi har till vårt förfogande ett unikt energianalys- instrument med inbyggd intelligens, som
utvecklats, för att snabbt och lätt kunna lokalisera kroppens elektrofysikaliska mätpunkter.

Punkten hittas med yttersta precision och mätvärdet störs ej vid mätningen.
Vårt energianalysinstrument är ett av få instrument i världen idag som finner akupunktur- punkterna
eller energipunkterna utan att samtidigt förändra deras egenskaper och därigenom eventuellt blockera
eller omöjliggöra fortsatt mätning. Det första som alltid sker vid ett möte med en ny patient är att mäta
kroppens energistatus. Vårt energianalysinstrument, även kallad punkt- sökaren, är egentligen ett alldeles fantastiskt instru- ment, som både kan analysera energin, verifi era behandlingsresultatet, tala om för oss
hur patienten skall behandlas och dessutom så talar instrumentet om för oss när patienten är färdigbehandlad,
dvs har uppnått full harmoni och balans i de inre viktiga organen.

Kan man identifiera ett problem eller en orsak så är oddsen mycket större att kunna göra något åt det.
Det är orsaken som är själva problemet - inte symptomet.

mer information finns på www.existensmaximum.se


Tillbaka

 


FÅNGA DAGEN!


Se möjligheterna
och inte hind

 

ren!