Hem                  

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 


senast uppdaterad
06-Dec-2015

 

 

Telepati

Bakgrund
Med telepati menas förmågan att få direkt mental kontakt med en annan person utan att man meddelar
sig med hjälp av språk, koder, tecken eller andra fysiska signalformer, kort sagt tankeläsning.
Flera vetenskapliga experiments har utförts genom åren, men inga resultat som tytt på existensen av telepati
har klarat kritiska granskningar, utan har visat sig antingen bero på metodfel eller inte varit upprepbara av
oberoende forskare. Detta gör att telepati allmänt betraktas som pseudovetenskap.

I den vetenskapliga forskningen fick man huvudsakligen stödja sig på experimentell telepati. Den skiljer sig
från den spontana genom att både sändaren och mottagaren starkt koncentrerar sig på att sända respektive
ta emot ett visst meddelande. Vid spontan telepati tycks båda delar försiggå fullständigt omedvetet, vilket
dock inte utesluter att båda parter kan vara aktivt engagerade i förloppet.

Djur
Djurenkommunikatörer kommuniserar genom telepati med djuren.

Andlighet
När vi pratar med våra guider och en stor del av våran mediala utvecling använder vi oss av telepati.

 



Tillbaka

 


FÅNGA DAGEN!


Se möjligheterna
och inte hindren!