Hem                  

 

 

 

 
 

 

 

senast uppdaterad
06-Dec-2015

 

 

Akupunktur

Kineserna insåg för tusentals år sedan att livsenergin (qi) flödar genom kroppen ikanaler som vi idag kallar meridianer. Meridianerna transporterar energin mellan kroppens körtlar och organ. Akupunkturens syfte är att upprätthålla god fysiks och känslomässig hälsa genom att befrämja ett harmoniskt flöde av qi.

Det ligger många akupunkter längst medridianerna där energimängden ökas eller minskas genom stick med hårfina nålar.
 

 Tillbaka
FÅNGA DAGEN!


Se möjligheterna
och inte hindren!