Hem                  

 

 

 

 
 

 

 

 

senast uppdaterad
06-Dec-2015

 

 

Yin och yang

Både i kroppen och i universum som helhet yttrar sig qi som två krafter: Yin och Yang.
De är varandras motsatser och kompletterar varandra i ett dynamiskt samspel där de tillsammans bildar ett harmoniska helhet. Vi kan exempel inte ha ljus om vi inte har mörker eller dag om vi inte har natt.
Yin och yang rör sig ständigt, och då yin är som störst är yang som minst. när yin blir svagare växer sig yang starkare.

Yang presenteras i den uråldriga kinesiska spådomsboken Förvandlingarnas bok som det maskulina, av en heldragen linje medan yin, det kvinniga, representerades av en bruten linje.

Yin och Yang är varandras motsatser och kan inte existera utan varandra

 
Tillbaka

 


FÅNGA DAGEN!


Se möjligheterna
och inte hindren!