Hem                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


senast uppdaterad
06-Dec-2015

 

 

Yoga

Yoga, den gamla konsten att förena själ, kropp och ande genom fysisk och psykisk självkontroll, upplever just nu en stigande popularitet i västvärlden.

Yogan uppstod för mer än 5000 år sedan i Indien, där den utövades och förmedlades av yogier som en väg till fysisk, mental och andlig upplysning.

Ordet yoga kommer från sanskrit och betyder "försoning", ett uttryck för den grundläggande tron på att hälsa och välbefinnande har sitt ursprung i fysisk, psykisk och andlig harmoni.

Så verkar yogans fem vägar:
Hatha-yoga - Livskraftens yoga
Bhakti-yoga - Hängivenhetens yoga
Karma-yoga - Handlingens yoga
Jnana-yoga - Erkännandets yoga
Raja-yoga - Den kungliga vägens yoga

Yogans fem principer:
fysiska övningar
Fullkomlig avslappning
Andningen
Rätt kost
Meditation

Yoga främjar harmonin mellan själ, kropp och ande, och har blivit populär i västvärlden som en metod att stressa av.


Tillbaka

 

 


FÅNGA DAGEN!


Se möjligheterna
och inte hindren!