Hem Kontakt Namalahealing Hypnos & hypnoterapi Meditation Föreläsningar Kurser/utbildningar Kalender Lakanen.se HälsoMässa
  Om oss Boka tid Samtals Coaching Medial Rådgivning Helande massage Aktiviteter Priser Visningsrum Länkar  

 

Hypnos är ett ganska laddat ord fylld med mystik,
men det har väldigt lite med hokus bokus att göra.
Hypnos är kraftfull och ett naturligt tillstånd.

Hypnos kommer från den grekiska sömnguden Hipos och direkt översatt betyder
ordet sömn. Det har väldigt lite med sömn att göra och är ett tillstånd där alla
våra sinnen blir mer fokuserade.

Om vi visste att vi går in i och ur detta hypnotiska tillstånd varje dag, och just
därför är ett naturligt tillstånd. Det är mer än avslappning och avslappnin är
endat en härlig bieffekt av själva tillståndet. All hypnos är självhypnos.
Vill man inte gå in i ett djupare tillstånd av hypnos gör man det inte heller.

Kienten vill alltid ha kontrollen och det har klienten också.
Alla kan bli hypnotiserade just för att det är ett naturligt tillstånd,
men alla vill inte tillåt sig detta.

När du som klient har etablerat en selektiv fokusering, samt passerat den
kritiska faktorn - då befinner du dig i detta tillstånd. För att åstadkomma en
värdefull förändring måste man ta sig förbi denna faktor och skapa en hållbar undermedveten förändring.
När du inser vilket detta fantastiskt verktyg detta
verkligen är. När du har lärt dig att etablera en selektiv fokusering, samt passerar
den kritiska faktorn, märker du vilka enorma förändringar som går att göra.

Kombination Hypnos och suggestion blir en terapiform som gör ett förändrat
medvetandetillstånd, vanligen är syftet att åstadkomma en beteendeförändring
där fastlåsta känslor frigörs.

I terapeutiska sammanhang står ordet SÖMN för ett förändrat
medvetandetillstånd, vanligen framkallas av suggestioner. I ett hypnotiskt
tillstånd kopplas det medvetandets kritiska faktor mer eller mindre bort,
varigenom suggestioner kan läggas in okritiskt. Hypnos används både
som psykodynamisk analysmetod och vid behandling av kroppsliga
eller psykiska störningar.

Sedan tusentals år är hypnotiska tillstånd känt fenomen i olika kulturer,
vanligen i religiösa sammanhang bland kelter, druider, indier, perser,
kineser, greker och egyptier.

All hypnos kan egentligen sägas vara självhypnos. Förutsättningen
för att lyckas med hypnos är att klienten är villig att följa hypnotisörens anvisninar.
Klienten är hela tiden medveten om vad som händer.
Det vanliga är att hypnotisören arbetar med klienten för att uppnå rätt mottaglighet
för att öppna upp för klientens mottaglighet i det undermedvetna sinnet.

Som behandlingsmetod kan hypnoterapi användas som ett led i
självförtroendeträning då ogynnsamma attityder “avprogrammeras” och
nya lärs in, i syfte att lindra smärta, exempelvis vid tandläkarbesök men
också andra psykosomatiska problem. Dessutom finns en icke-terapeutisk,
mer stärkande och självutvecklande hypnos med tillämpning inom områden
som idrott, inlärning, dans och andra konstnärliga aktiviteter.

Många av de problem som vi människor bär med oss, är resultat av vår
totala inlärning genom livet. Ta exempelvis en fobi för spindlar.
Det är en rädsla, som vi inte är födda med.
Föräldrar kan, när deras barn är små, vara mest oroade över vad barnen
i oförstånd kan göra med spindlarna. I motsats härtill kan barnet råka
se en spindel, samtidigt som det blir skrämt av något helt annat.
Barnet kopplar ihop rädslan med spindeln.
Denna rädsla växer sig allt starkare ju längre tiden går och
utvecklas i detta fall till en fobi för spindlar.

Faktum är att fobier kan bli så starka, att människor blir fullständigt
paralyserade, just för att det undermedvetna har en sådan otrolig kraft.
Som tur är, så är en fobi väldigt enkel att ta bort.
All yttre reaktion måste ha en inre upplevelse antingen medveten
eller undermedveten.  Dvs att vi är resultatet av vad vi lärt oss genom livet.
Mycket av det vi gör sker med automatik t ex när vi äter, cyklar mm.
När det inlärda redan finns i ditt undermedvetna, skapas en yttre reaktion. 

Vi kan göra en  jämförelse med exempelvis en dator.
Om vi köper en ny dator utan något operativsystem förinstallerat,
så visar skärmen endast en svart bildskärm. Just för att inget program
är inlagt, kan inga kommandon från dig utföras. Det är precis, som med
det nyfödda barnet. Det har inget program inlagt, inget inlärt.
Det undermedvetna är helt blankt och kan därför inte heller utföra något.

Om vi exempelvis skulle installera ett äldre operativsystem Windows 95
eller varför inte ett ännu äldre, ett dos -program från 1980 talet,
så skulle datorn fungera på någon nivå, men absolut inte speciellt bra. 
På samma sätt är det med med denna terapi form.
Vi bär med oss gammal programmering, som behöver uppdateras. 

När en emotionell energi som var kopplad till ett problem är borta,
försvinner också reaktionen, och problemet är löst. Du kommer ihåg en
händelse/orsak till problemet men kan inte känna den längre. 
Hos personen med spindelfobi, finns inte längre den emotionella
koppling som utlöste denna fobi. Reaktionen blir i stället, att personen
rycker på axlarna och inte bryr sig längre. Det mesta vi bär med oss är
inlärda beteenden, som därför kan förändras. Just därför är denna
terapi form så otroligt kraftfull.

Historien talar sitt tydliga språk.
Dave Elman ägnade mer eller mindre hela sitt liv åt hypnoterapi
precis som Gerald Kein tillsammans har de verkat i
ca 100 år och hjälpt tiotusentals människor.