>

Hem Mässan Mässbilder Info besökare Utställare Anmälan & info utställare Föredrag Utställarkarta Vägbeskrivning  

Vi har fullt med:
* Forever living produkts

 

 

 

Anmälan & info utställare

Helgen 25-26 april 2020 i Eskilstuna

Plats: Vilstahallen
Vasavägen 80
633 45 Eskilstuna

Här nedan anmäler ni er i formuläret. Vill ni anmäl er genom PDF fil klicka här! anmälan till båda mässorna klicka här

 

Namn/Företags namn :  
Företag/org.nr. eller person nr.  
Kontaktperson  
Adress  
Postadress  
Mobil  
Tel hem:  
E-mail:  
Hemsida:  
Facebook:  
Instagram:  

 Är intresserad av att hyra:
OBSERVERA! Alla priser är
inklusive moms

st utställarplats 2 x 2 m á 1340 kr
st utställarplats 2 x 3 m á 2010 kr
st utställarplats 2 x 4 m á 2680 kr
st utställarplats 2 x 6 m á 4020 kr
Uställar plats 3*3 meter á 2680 kr (för de med tält, först till kvarn gäller)
st bord 180*70 á 130 kr    
st stol á 30 kr
Bokar vägg (först till kvarn)
Bokar hörn (först till kvarn)
Jag bokar el som kostar 125kr
Jag vill ha pappersfaktura ( porto + kuvert 30 kr)
Jag har egen namnbricka
Jag/vi säljer
Jag/vi gör provbehandlingar

Jag delar monter med
(namn, adress och orgnr/personnr.

Jag bokar föreläsning i lokalen i 50 minuter med:
Här kan ni också skriv in om ni önskar föreläsning, lördag eller söndag eller båda dagarna.
Jag tar betalt för föreläsningen/gång 120 kr
(kostar 150:- inkl.moms)

50 kr 100 kr eget pris

Min presentation för Facebook, gärna i anmälan.
Övrigt meddelande till mässansvarig!

OBS!
Jag är medveten om att jag själv ansvarar för varor och inredning under hela
helgen och har ordnat Med egna försäkringar.
Jag lämnar min golvyta städad och ren och accepterar att packa ihop mina saker först när mässan stänger kl.
15.00 på söndagen. Jag är också medveten om hur stor yta jag har beställt och använder inte mer golvyta än jag har betalat för.

Jag har noggrant tagit del av
nedanstående text och accepterar innehållet i hela texten.
Denna anmälan är bindande enligt betalningsvillkoren ovan.

När jag skickar iväg mailet godkänner jag innehållet.
Det är lika med min namnteckning.


OBS! anmälan är säker anslutning!

Anmälan och kontrakt till Eskilstuna Vilstahallen 25-26 april 2020

Öppetider:     lördag 10.00 - 18.00              söndag 10.00 - 15.00
Inflyttning:    fredag 18.00-20.00                lördag 08.30 - 09.50
Utflyttning:   söndag 15.00-18.00               (OBS, Lämna golvytan städad och ren efter dig.)

Bekräftelse:   Ni får en bekräftelse att ni har fått en plats på hälsomässan.
När ni har anmält till hälsomässan är den bindande.

Betalningsvillkor:  Betalningen för hälsomässan skall vara betald senast 19 mars 2020.
Fakturan skickas ut i januari. Ni får alltid en bekräftelse från oss.

Inflyttning     Får inte ske förrän monterytan är betald i sin helhet.
Utflyttning    Ska inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. Golvytan ska lämnas städad och tom. Skräp slängs i anvisad sopkorg. Fäll ihop bord, stolar och ställ på angiven plats. Material som lämnats kvar efter avslutad mässa klassas som avfall.

Föreläsningar/Föredrag/Seans:  Det finns konferenslokal i anslutning till hallen.
Ni bokar rummet och har tillgång i 50 minuter. Var klar innan nästa föreläsare kommer. Respektera tiden ni har fått.
Tar ni betalt för föreläsningen/seansen tillkommer en kostnad på 150 kr inkl. moms/föreläsning. Spelar ingen roll hur många besökare som kommer på er föreläsning/seans.
Är föreläsningen gratis, kostar det ingenting för att hålla föreläsning. Ni kan ni skriva in om ni önskar föreläsning lördag eller söndag eller båda dagarna. Vid många bokningar kan det bli att ni endast får en föreläsning. Ni kan önska tid, men det blir efterfrågan som avgör när ni kan hålla föreläsning.

Återbud/avbokning All betalning för mässplats SKALL vara inbetald innan hälsomässan. Eftersom anmälan är bindande återbetalas ej avgiften vid återbud eller avbokning. Oavsett orsak. OBS! För att din avbokning ska vara giltig måste du begära skriftlig bekräftelse.

Produkter/Behandlingar: Vi tar emot ett visst antal av varje produkt eller behandling. Om det finns många med samma produkt eller behandling kommer vi att ta den som anmälde sig först. Så först till kvarn är det som gäller.

Respektera 
Arbetsron för utställarna. Inga störande ljus som hög musik. Trumning på låg ljudnivå är okej. Restaurangerna/caféer har ensamrätt på all försäljning av mat och dryck. Arrangören friskriver sig från ljud som kan uppkomma i intilliggande sal/rum/hall.

Reklam i lokalen 
Om du sätter upp reklam angående föreläsningar eller mässpriser, glöm ej att ta ned det när mässan är klar.

Vi tar avstånd från... 
Arrangören tar avstånd från all form av pornograf, dogm, fundamentalism, rasism och sekterism. Oss veterligen utövar ingen av våra utställare något av ovanstående. Utställarna ansvarar själva för sina varor och behandlingar etc.

Övriga bestämmelser   
Det är förbjudet att tända ljus eller rökelse i lokalerna. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässan. Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/Branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. Arrangören friskriver sig från kostnader som uppkommer pga. att utställare inte följer bestämmelser.

Åverkan  
- det är inte tillåtet att göra åverkan på väggar (spika, såga, måla, borra, häftpistol eller liknande). Åverkan debiteras. Skiljeväggar finns ej att hyra.

Skadestånd:
Om mässan pga. myndighetsbeslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot Lakanens EnergiKälla. Inte i något fall ska Lakanens EnergiKälla vara skyldig att ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren äger icke rätt att mot Lakanens EnergiKälla pga. föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc.

Tvister  
med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. Om detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten avgöras enligt svensk lag av Tingsrätten.

Marknadsföring
Som utställare deltar jag i marknadsföringen på så sett att jag gör det jag kan för att sprida information om mässan i min omgivning. Mässansvarig marknadsför genom Stadens kommun hemsida, affischering runt staden där mässan sker i med omnejd, hemsidor, Facebook, Tidningarna m.m.

Anmälan:
När jag skickar in min anmälan förstår jag att den är bindande, Lakanens EnergiKälla återkommer med en skriftlig bekräftelse på er anmälan.

OBS! Jag är medveten om att jag själv ansvarar för varor och inredning under hela helgen och har ordnat Med egna försäkringar. Jag lämnar min golvyta städad och ren och accepterar att packa ihop mina saker först när mässan stänger kl. 15.00 på söndagen. Jag är också medveten om hur stor yta jag har beställt och använder inte mer golvyta än jag har betalat för.


Vid frågor, hör gärna av er!
mail massa@lakanen.se